Deltagarvillkor

Genom att delta i våra klättringsaktiviteter godtar du även våra angivna säkerhetsregler. Det är föräldrar eller annan medföljande vuxen som ansvarar för att barn under 10 år förstår och följer säkerhetsreglerna. Du bör vara i god hälsa för att medverka i de fysiska aktiviteterna. Du bör inte klättra om du tror att aktiviteten kan sätta din hälsa på spel eller förvärra din befintliga hälsostatus på något sätt. Klättring rekommenderas inte för deltagare som har nack- eller ryggproblem, hjärtproblem eller nyligen genomgått kirurgi. Om du är gravid bör du fundera över din förmåga och rådande begränsningar innan du beslutar att medverka.

Observera!

Klättring är en sport som vid fel utövande kan leda till allvarliga skador. Clip ’n Climb har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att du ska få en säker och rolig upplevelse. Clip ’n Climb har valt högsta kvalitet på material och utrustning och personalen är kvalificerad och utbildad. Clip ’n Climb kan inte ta på sig något ansvar för de skador som uppstår på grund av försumlighet av deltagaren. För att komma in på arenan måste du acceptera samtliga villkor och genomgå vår säkerhetsgenomgång innan klättringen.

Säkerhetsregler

 • Deltagare måste vara minst 4 år gamla och väga minst 15 kg
 • Barn under 10 år måste ha en vuxen med sig och får inte lämnas ensamma (gäller ej barnkalas eller annan form av gruppbokning där ansvarig för bokningen har ansvaret)
 • Säkerhetslinorna har en viktgräns på 150 kg
 • Deltagare ska ha klättringsvänliga inomhusskor. Klätterskor är ej tillåtet
 • Smycken, mobiltelefoner och lösa föremål låses in i våra förvaringsskåp
 • Långt hår ska sättas upp i knut, fläta eller mössa
 • Tuggummi, mat eller dryck är inte tillåtet inne på arenan
 • Deltagare måste vara minst 120 cm för att hoppa på “Leap of Faith” och för att åka i “Vertical Dropslide”
 • För att genomföra “Leap of Faith” eller “Vertical Dropslide” måste fullt inträde först lösas.
 • Deltagarens utrustning måste godkännas av Clip ’n Climbs personal innan klättring påbörjas
 • Deltagare får ej vara påverkade av alkohol eller droger
 • Clip ’n Climb ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld

Clip ’n Climbs personal förbehåller sig rätten att neka en person tillträde till arenan och att utesluta en person från arenan. Om detta skulle ske så utgår ingen ersättning eller återbetalning av biljetter eller inträde.

Avbokningsregler

Avbokning måste göras minst 24 timmar innan bokad tid för att ha rätt till återbetalning och görs enklast genom att följa länken i bekräftelsemailet du fick när du bokade. Avbokning efter 24 timmar kommer att debiteras med fullt pris. En bokning kan flyttas kostnadsfritt till annat ledigt datum. Avbokning av delar av en bokning måste göras via telefon 046-260 10 60.

Avbokning av utbildning, plats i klätterskola eller annat bokat arrangemang måste göras i god tid innan start. Anmälningsavgift betalas ej tillbaka på grund av sen avbokning eller avhopp. Om du tvingas avstå pga av sjukdom och vill få avgiften betald tillbaka, så sker detta efter uppvisande av läkarintyg.

Barnkalas

Avbokning av enskilda platser måste ske minst en dag innan bokad tid. Vid avbokning samma dag debiteras full avgift för klättring (ej mat). Avbokad och debiterad plats för klättring kan överlåtas till annan deltagare.

Avbokning av helt kalas måste göras minst sju dagar innan bokat datum alternativt kostnadsfritt flyttas till annat ledigt datum. Avbokning av helt kalas därefter debiteras med fullt pris för klättring (ej mat).

Minsta debiteringen för ett barnkalas är åtta (8) platser. Blir ni färre än åtta så debiterar vi som minst för åtta inträden men tar bara betalt för det antal matpaket bokningen avser.

Dataskyddspolicy

På Clip ’n Climb värnar vi om våra kunders integritet och säkerhet. Denna Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gentemot oss.

När du använder Clip ’n Climbs tjänster, accepterar du även vår Dataskyddspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du godkänner även att Clip ’n Climb använder elektroniska kanaler för att skicka information till dig.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hantering av dina personuppgifter. Det innebär att vi kan komma att uppdatera vår Dataskyddspolicy utan att meddela i förväg och vi rekommenderar dig därför att läsa igenom dokumentet med jämna mellanrum. Vid avsevärda förändringar av policyn informerar vi alltid våra kunder.

Innan du använder våra tjänster är det viktigt att du läser och förstår vår Dataskyddspolicy.

Hur hanterar Clip ’n Climb mina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda och levererar en så bra upplevelse som möjligt efter vad du har bokat och beställt hos oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast så länge som vi behöver dem och enligt lagstadgade lagringstider samt för att möta ovanstående krav och för att kunna genomföra våra åtagande gentemot din beställning.

Vilken information samlas in?

När du beslutat dig för att boka plats hos oss och med det ingå ett tjänsteavtal med Clip ’n Climb så behöver vi en del personuppgifter för att kunna genomföra bokningen.

Kontaktinformation

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer

Vid bokning av kalas efterfrågas även ålder och namn på de barn som ska firas så att vi kan ge dem ett personligt mottagande och firande på sin födelsedag.

Om ett företag, förening eller annan organisation lägger till andra uppgifter vid bokningen så kommer även dessa att sparas.

Betalningsinformation

När du som kund väljer att förskottsbetala med kort eller via Swish så sparas informationen hos våra leverantörer av säkra betalningslösningar.

Med den insamlade informationen kommer vi att skicka ut bokningsbekräftelse samt påminnelse via SMS om gjord bokning. Vi kommer även att via e-post meddela om större ändringar i användarvillkoren, nyheter, erbjudande och information som vi tror att du som kund är intresserad av. Du kan alltid avsäga dig sådana utskick från oss genom att klicka på länken ”avprenumerera” som finns längst ner i e-postmeddelandet.

När dina kontaktuppgifter inte längre är nödvändiga för ändamålet så kommer de att anonymiseras på ett säkert sätt.

Sociala medier

Du kan även kommunicera med Clip ’n Climb genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms Dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Din hos oss insamlade kontaktinformation kan komma att delas med företag inom FUNUP Sports koncernen och Clip ’n Climb. Om så skulle ske vidtar vi alla rimliga åtgärder för att en överföring av din data ska hanteras säkert och med en hög skyddsnivå. Dina uppgifter kommer aldrig att säljas vidare till tredje part.

Dina rättigheter som kund

Som kund hos Clip ’n Climb har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om dig. Du har som kund rätt till en gratis export av data per år. Din förfrågan skickar du till info@funupsports.se och vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar.

Om vi märker att det kommer ta längre tid blir du informerad om varför och om några andra hinder föreligger.

För att försäkra oss om att vi delar informationen med rätt person krävs att du som kund skickar in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Bilden på ID-handlingen raderas så snart förfrågan har hanterats.

Du har rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd). Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

Dataskyddsombud

Har du frågor gällande hanteringen av din data kontaktar du vårt dataskyddsombud Oscar Bolmsten, som är din representant hos Clip ’n Climb. Du når honom på e-postadress oscar@funupsports.se